25. - 27. oktober 2024 - NOVA Spektrum, Lillestrøm

Søk om klubbstand

Er du medlem i en klubb eller interesseorganisasjon? Da kan du søke om klubbstand på Oslo Motor Show. Klubbstand koster 4000,- i registreringsavgift hvis dere får tildelt en stand.

Nå kan du få muligheten til å presentere klubbens aktiviteter, rekruttere nye medlemmer og stille ut medlemmenes kjøretøy ved å ha en egen stand på Oslo Motor Show.

Interessen er stor og økende så vi kan ikke tilby stand til alle som søker. Vi er opptatt av bredde og variasjon når vi velger ut klubber og organisasjoner, samt kjøretøyene og hvordan de skal presenteres.

Planlegging av stand
Hvilke kjøretøy har dere tenkt å vise frem på standen? Hvordan tenker dere at standen skal utformes? Skriv ned så mye som mulig da dette er grunnlaget for utvelgelse til deltakelse på Oslo Motor Show.

Fyll ut og send skjemaet nedenfor
Det er viktig at dere velger en kontaktperson som vil stå som ansvarlig for klubbstanden. Vi gjør oppmerksom på at det tilkommer en registreringsavgift på 4000,- hvis dere får tildelt klubbstand. Arrangøren tildeler areal og plassering.

Søk om klubbstand

Hva skal dere vise på standen?

– Hvilke kjøretøy har dere tenkt å vise frem på standen?
– Hvordan tenker dere at standen skal utformes?

Firmainformasjon

Kontaktperson

Fakturadresse

Hvis nei, vennligst fyll ut navn og adresse til mottaker av faktura under

Standstørrelse

Bredde og lengde på stand

Spesifisering av mål eller spesielle opplysninger for stand? Vi vil prøve å ivareta alle ønsker, men kan ikke garantere at alle ønsker blir oppfylt.

Godkjenning av vilkår

Betingelser
Les betingelser før du sender inn skjema

REGISTRERINGSAVGIFT: KR 4000,-

Registreringsavgiften inkluderer oppføring i messemagasin, eget standskilt, oppføring i utstillerlisten på Oslo Motor Shows webside med link til egen webside.

Alle priser er ekskl. mva.


BETALINGSBETINGELSER:

– Registreringsavgift vil bli fakturert ved tildeling av klubbstand
– Betalingsbetingelse er 14 dager fra fakturadato.

Ved spørsmål angående fakturering kontakt: [email protected]